Послуги

Основні послуги

 Згідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користувачі бібліотеки мають право:

   - отримати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат,

   - консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

   - отримати у тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

   - доступ до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів нормативно-правового поля;

   - на участь у літературно-мистецьких заходах;

   - відвідування мистецьких та книжкових виставок.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності» від 12.12.2011року користувачі бібліотеки можуть отримувати додаткові платні послуги: 

   - ксерокопіювання документів;

   - друк документів на принтері.

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .